Nederlandse nationaliteit voor de heer Jones

Op vrijdag 22 november 2019 is de heer Jones in het gemeentehuis van Eemnes genaturaliseerd.

Meneer Jones komt uit Guyana. In 2015 is hij naar Nederland gekomen.

Vrijdag legde hij de verklaring van verbondenheid af, waarmee hij beloofde de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. Vervolgens overhandigde burgemeester Roland van Benthem hem het Koninklijk Besluit tot verlening van het Nederlanderschap.

burgemeester met meneer Jones en zijn familie
Op de foto: meneer Jones staat rechts naast burgemeester Van Benthem