Naar Jongeren Op Gezond Gewicht

Op woensdag 30 oktober 2019 vond bij de basisschool De Pionier in Blaricum de eerste JOGG-bijeenkomst voor de BEL gemeenten plaats.

JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en is een programma om jongeren bewust te maken van een gezonde leefstijl. Tijdens de bijeenkomst spraken professionals en BEL-gemeenten over het creëren van een gezond opgroeiklimaat voor jongeren.

Nederlandse jongeren groeien op in een zogenaamde obesogene samenleving: een omgeving die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Sinds 2018 voeren de BEL-gemeenten samen met partners, zoals het onderwijs, programma’s uit om jongeren bewust te maken van gezonde voeding en voldoende beweging.

Tijdens de JOGG-bijeenkomst bekeken de gemeenten met 25 voedings-, beweeg-, en opgroeiprofessionals hoe de JOGG-aanpak versterkt kan worden. De Blaricumse wethouder Volksgezondheid Gerard Knoop opende de middag. Samen met de deelnemers zette hij zijn handtekening om te werken aan een gezond opgroeiklimaat voor jongeren.

Katja Andreae, wethouder Gerard Knoop en Nick Scholten met een bord met handtekening erop
Op de foto van links naar rechts: Katja Andreae (Voedingsadviesburo Blaricum), wethouder Gerard Knoop en Nick Scholten (buurtsportcoach)