Milieujaarverslag en jaarrapportage RUD Utrecht 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Eemnes maakt bekend dat het Milieujaarverslag 2018 en de Jaarrapportage 2018 van de RUD Utrecht op 25 juni 2019 zijn vastgesteld.

In het milieujaarverslag en de jaarrapportage wordt gerapporteerd over de activiteiten en projecten die in 2018 zijn uitgevoerd. Beide stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak, via telefoonnummer 14 035. U kunt de stukken ook downloaden: