Milieujaarverslag 2017 en jaarrapportage RUD Utrecht 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eemnes maakt bekend dat het Milieujaarverslag 2017 en het Jaarverslag 2017 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht op 3 juli 2018 zijn vastgesteld.

In het milieujaarverslag en het jaarverslag wordt gerapporteerd over de activiteiten en projecten die in 2017 zijn uitgevoerd. Beide stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht. Telefoonnummer 14 035.

U kunt de stukken ook downloaden: