Meedoen met Lokale Energie Faciliteit (LEF)

Vorig jaar is in Eemnes gestart met de Lokale Energie Faciliteit (LEF). LEF maakt het mogelijk om lokaal opgewekte, duurzame energie ook lokaal te gebruiken.

De energie die wij zelf opwekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen, stroomt dan niet meer terug in het landelijke netwerk, maar wordt direct door bewoners gebruikt.

Om LEF goed te kunnen starten, zijn in ieder geval 50 huishoudens nodig. De eerste deelnemers zijn de afgelopen periode al aangesloten op een klein kastje (Bliqvanger). Het kastje meet continue de energiegegevens van de woning. Via een app wordt het elektriciteits- en gasverbruik van de eigen woning in beeld gebracht. Eén van de deelnemers over de ervaringen met LEF:

De aansluiting via de modem ging vlot en de app Bliq geeft goede informatie over stroomverbruik en opgewekte zonne-energie. Of het in financieel opzicht aantrekkelijk is, moet nog wel blijken.

Ook meedoen? Er zijn nog plekken over. Mail LEF@eemnesenergie.nl voor meer informatie of bekijk dit filmpje.