Let op: zwemmen in open water is niet overal veilig!

Kijk eerst op www.zwemwater.nl

Veel inwoners - en vooral kinderen - kiezen ervoor om in deze hitteperiode verkoeling te zoeken in open water, bijvoorbeeld in de Eem bij het pontje. Maar zwemmen in open water (dus niet in een zwembad) brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Want de kwaliteit van het natuurwater gaat snel achteruit door de aanhoudende droogte en de hitte. In bepaalde wateren kan blauwalg voorkomen. De bacterie kan koorts, hoofdpijn en diarree veroorzaken.
 

Officiële zwemlocaties

In de provincie Utrecht zijn ruim twintig officiële zwemplaatsen in open water. Daar wordt de zwemwaterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. Door hier te zwemmen kun je de gezondheidsrisico’s beperken. Wilt u weten waar de officiële zwemlocaties zijn en wat u (nog meer) kunt doen om veilig te zwemmen? Raadpleeg dan www.zwemwater.nl. Hier vindt u ook actuele informatie over de waterkwaliteit. Die kan – zeker als het langere tijd warm is – variëren. U kunt ook bellen met de zwemwatertelefoon van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht: 030 – 7023333.