Leon Lutterman is nieuwe dorpsdichter

Op 3 september 2019 heeft het college besloten om Leon Lutterman als nieuwe dorpsdichter te benoemen. Hij volgt Gerard Wortel op die sinds 2013 dorpsdichter was in Eemnes.

Leon Lutterman is ook bekend als troubadour die muziek maakt, liederen zingt en gedichten schrijft. De benoeming is voor een periode van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van twee jaar.

Een belangrijk speerpunt in de kunst en cultuurnota van Eemnes is het breed onder de aandacht brengen van de Eemnesser identiteit en cultureel erfgoed. Een onderdeel daarvan is het benoemen van een dorpsdichter. Een ballotagecommissie adviseert het college hierover.

Op 4 september 2019 nam gemeente Eemnes afscheid van Gerard Wortel als dorpsdichter. De veelzijdigheid van Gerard Wortel was groot, zo heeft hij ruim 60 gedichten per jaar geschreven en heeft hij veel gedichten voorgedragen begeleid door zijn gitaarspel. De voorganger van Gerard Wortel was Gerard Beentjes. Met het benoemen van Leon Lutterman heeft de gemeente een opvolger gevonden om het dorpsdichterschap voort te zetten.

Een kunstenaar heeft vrijheid nodig om te kunnen duiden, prikkelen en op te vallen. Aan de nieuwe dorpsdichter een schone taak om daar voor het komende jaar op de eigen manier invulling aan te geven.

Leon Lutterman nieuwe dorpsdichter