Kinderen uit Zuidpolder planten bomen tijdens Boomfeestdag

Vandaag (13 maart 2019) is het Boomfeestdag. Kinderen uit de buurt van Zuidpolder plantten op deze dag samen met de burgemeester een grote vleugelnotenboom en 20 wilgen. Deze zijn geplant in de nieuwe natuurspeelplaats, dat in het verlengde ligt van de Ruizendaallaan in de wijk Zuidpolder.

Met het vieren van de Boomfeestdag krijgen de kinderen inzicht in de natuur en het belang van bomen. Door het planten van de bomen vragen de imkervereniging en de gemeente Eemnes aandacht voor het belang van drachtbomen voor bijen en andere bestuivende insecten.

Burgemeester Van Benthem zegt hierover:

"Goed om met zoveel kinderen uit de buurt buiten te zijn! Nu de eerste boom is geplant, kan de natuurspeelplaats straks verder worden aangelegd. In het voorjaar komen hier nog meer bomen en ook struiken, die veel bloemen krijgen en daarom insecten aantrekken.”

Als dank voor de hulp ontvingen alle kinderen een zaadbom: een pakket zaadjes om zelf te planten. Hiermee kunnen meer bijen en andere insecten een plekje vinden. Ook konden zij na afloop de honing proeven, die door de imkersvereniging was meegebracht.

Campagne Het zzzoemmmt in Eemnes

Wereldwijd, maar ook in Nederland gaat het slecht met bestuivende insecten, zoals de honingbij en wilde bijen. De bijensterfte wordt veroorzaakt door ziekte, het gebruik van pesticiden en onvoldoende of te eenzijdig voedsel. Met de campagne ‘Het zzzoemmt in Eemnes’ wil de gemeente samen met de imkervereniging, volkstuinders, bewoners en kinderen een bijenvriendelijke gemeente maken.
De nieuwe woonwijk Zuidpolder vormt een onderdeel van het groene bijenlint Eemnes. In de openbare ruimte komen alleen nog bomen, struiken en hagen die insecten aantrekken. Bermen langs wegen en sloten worden ingezaaid met een bloemenmengsel.

Bijenconvenant

De campagne is onderdeel van het bijenconvenant van de BEL-gemeenten. De 3 gemeenten werken de komende periode met de imkerverenigingen samen aan een insectenvriendelijk beleid. 

Burgemeester graaft de boom in samen met kinderen