Het zoemmmt, bloeit en groeit in Eemnes

In de week van 11 mei zijn in het centrum van Eemnes de hanging baskets (kleurrijke bloembakken) weer opgehangen. De bakken zijn gevuld met een bijzondere mix van bloemen die het hele zomerseizoen aantrekkelijk zijn voor insecten.

De hanging baskets en een aantal bloemzuilen zorgen voor een kleurrijke en fleurige sfeer in het centrum. Ook is het goed voor de leefomgeving van insecten, zoals bijen en vlinders.

Wethouder Theo Reijn:

Zeker in deze tijd is wat extra vrolijkheid zeer welkom. De prachtige bloemenkleuren helpen hierbij. Het versterkt de plezierige sfeer in ons centrum.

Wereldwijd, maar ook in Nederland, gaat het slecht met bestuivende insecten, zoals de honingbij en wilde bijen. De bijensterfte wordt veroorzaakt door ziekte, het gebruik van pesticiden en onvoldoende of te eenzijdig voedsel. Daarom is het belangrijk om een goed leefklimaat voor bijen en andere insecten te maken. Zeker in het centrum, waar er in verhouding meer verharding (steen) is, helpen de bloembakken en de zuilen de insecten met overleven. De leverancier zorgt voor het onderhoud van de bloemen.

Convenant Insectenvriendelijke gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren

Ook in Blaricum en Laren zijn hanging baskets opgehangen. Vorig jaar mei ondertekenden de wethouders Theo Reijn (Eemnes), Liesbeth Boersen (Blaricum) en Ton Stam (Laren), samen met de voorzitters van de imkerverenigingen, het convenant voor ‘Insectenvriendelijke gemeenten’. Met name het vergroten van de biodiversiteit en het toepassen van ecologisch groenbeheer dragen bij aan een insectenvriendelijke omgeving. 

Wethouder staat op trap met bloembak in zijn hand bij een lantaarnpaal
Foto: wethouder Theo Reijn bevestigt één van de hanging baskets in het centrum van Eemnes.