Herbenoeming lid van de Rekenkamer BEL

Op 27 mei 2019 heeft de raad mevrouw dr. J.J. de Jonge herbenoemd tot lid van de Rekenkamer Eemnes voor een periode van 4 jaar.

De gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren geven gezamenlijk invulling aan de Rekenkamer. Iedere gemeente heeft haar eigen rekenkamer, maar elke raad benoemt dezelfde personen. Zo ontstaat feitelijk één gezamenlijke rekenkamer.

De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid in de drie gemeenten. De onderzoeken leiden tot rapportages, met conclusies en aanbevelingen die aan de gemeenteraad worden aangeboden. De Rekenkamer is dus een instrument voor de gemeenteraad om zijn taken beter te kunnen uitvoeren.

Lees hier meer over de Rekenkamer.