HOV in ‘t Gooi: Inloopbijeenkomst HOV-haltes in Eemnes

De projectorganisatie HOV in ’t Gooi organiseert op woensdag 26 september 2018 tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst over de inpassing van de beide HOV-haltes in Eemnes. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en belanghebbenden en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Zuidersingel. U bent van harte welkom.

De afgelopen jaren zijn voor het inpassen van een HOV-busverbinding bij de A27 in Eemnes meerdere varianten onderzocht. Begin 2018 heeft de gemeenteraad het definitieve tracé voor de busbaan in Eemnes vastgesteld. Op basis daarvan is nu een voorlopig ontwerp beschikbaar waar ook voorstellen voor de beide haltes, de carpoolplaats en de extra parkeervoorzieningen staan ingetekend. Dat ontwerp leggen we nu graag aan u voor.

Inloopbijeenkomst

Aan de hand van ontwerp- en detailtekeningen geven projectmedewerkers van HOV in ’t Gooi en ingenieursbureau Movares tekst en uitleg bij de plannen. Uw reactie op de tekeningen is waardevolle input voor het verder uitwerken van een definitief ontwerp. We verwachten die uitwerking eind dit jaar aan u te kunnen presenteren.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal. Aanmelden is niet nodig, u kunt binnenlopen op het voor u meest geschikte tijdstip.

Situatieschets HOV-haltes in Eemnes
Het onlangs vastgestelde tracédeel Eemnes-Laren met daarin de locaties van de HOV-haltes, de carpoolplaats en de parkeervoorzieningen.