11e BEL-Veteranendag

Op maandag 6 mei organiseert de gemeente Blaricum, mede namens de gemeenten Eemnes en Laren, voor de 11e keer de jaarlijkse veteranendag voor alle veteranen die in Blaricum, Eemnes en Laren wonen.

De bijeenkomst wordt gehouden in de tent op het Oranjeweitje (tegenover de Dorpskerk, Torenlaan 16). De ontvangst is vanaf 10.00 uur. Om 10.30 uur start het officiële programma.

Deze veteranendag staat in het teken van ontmoeten en herdenken. Een aantal kinderen van verschillende Blaricumse basisscholen is bij het ochtendprogramma aanwezig. Deze kinderen zijn geïnteresseerd in en nieuwsgierig naar de verhalen van de veteranen en krijgen gelegenheid om vragen aan de veteranen te stellen.

Met het organiseren van de veteranendag, willen de BEL-gemeenten waardering tonen voor de inzet tijdens oorlogs- en vredesmissies. Ook biedt de bijeenkomst een goede gelegenheid om contacten te leggen of te hernieuwen en herinneringen op te halen.

Uitnodiging

Alle veteranen uit Blaricum, Laren en Eemnes die ingeschreven staan bij het Veteraneninstituut hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Bent u een veteraan in één van de BEL-gemeenten, maar staat u niet ingeschreven bij het Veteraneninstituut? Ook dan kunt u zich aanmelden: u bent van harte welkom!

De veteranendag is overigens niet alleen voor militairen die zijn ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands-Indië, Korea of Nieuw-Guinea. De bijeenkomst is ook voor jonge veteranen die hebben deelgenomen aan vredesmissies in internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, Bosnië, het voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan en Mali. Maar ook voor personeel van het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog.

Aanmelden/informatie

Veteranen die geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen zich tot uiterlijk maandag 15 april aanmelden via het bestuurssecretariaat van Blaricum. Dat kan per e-mail: bestuurssecretariaat@blaricum.nl of tel. 035 - 751 32 25/02. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over de veteranendag.