Een gebiedsmanager voor Eemnes

Like van der Ham is sinds 1 september 2018 gebiedsmanager voor de gemeente Eemnes.

Wat doet een gebiedsmanager?

"Een gebiedsmanager zijn de ogen en oren van de gemeente, wordt wel eens gezegd. Opvangen wat er leeft in de wijk, verbindingen leggen tussen initiatieven, ideeën en zorgen die er zijn. Met name verbindingen tussen betrokkenen zoals bewoners, organisaties en de gemeente. De gebiedsmanager kijkt ook binnen de gemeente hoe meer verbinding kan worden aangebracht tussen onderwerpen, hoe beter kan worden samengewerkt. Een beweging die de gemeente overigens zelf ook maakt, ik kan daar een bijdrage aan leveren."

Wat zijn je eerste indrukken na twee maanden?

"Ik denk dat Eemnes een open, toegankelijke gemeenschap is. Ik kom heel makkelijk in gesprek met mensen over wat er leeft, wat hun zorgen baart. Mensen willen graag betrokken zijn bij wat er gebeurt. Zoals de buitenruimte bij het Huis van Eemnes. Hoe kunnen we straks na de bouw in een iets kleinere buitenruimte het zo maken dat de jongeren het weer een fijne plek vinden om naar toe te gaan, zoals ze dit voorheen vonden? De kunst is om hierover, binnen de daarvoor vastgestelde kaders, het gesprek te hebben met de jongeren, omwonenden, jongerenwerkers, ouders van jongere kinderen en de bezoekers van het toekomstige Huis van Eemnes. . Ik merk dat iedereen heel graag meedenkt. Het is fijn dat we al weten dat het skatepark blijft. Er gaan ook een bewonersavond over plaatsvinden. Op een andere manier gaan we in gesprek hierover met de jongeren."

Wat is jouw achtergrond?

"Als participatieadviseur begeleid ik al jaren inhoudelijke trajecten van de overheid, hoe belanghebbenden betrokken kunnen worden. Ik vind het leuk om mensen bij elkaar te brengen. Als bewoner ben ik zelf ook vaak actief betrokken bij projecten van mijn gemeente, maar ook bij  bewonersinitiatieven. Zo heb ik bijvoorbeeld een wijkvereniging mede-opgericht. Bij ons in de wijk staat een gebouw met scholen, een kinderopvang, een café en een bibliotheek. Na dat de bibliotheek weg was begin 2016 viel op dat het gebouw steeds minder gebruikt werd voor activiteiten en als buurtcentrum. Terwijl dat wel het oorspronkelijke idee was. Wij willen daar meer activiteiten zien voor onszelf en voor onze kinderen. We hebben een doel voor ogen, waar we nu hard aan werken. Sinds maart 2018 ben ik in de gemeente Leusden raadslid. Ik ben getrouwd en heb twee dochters."

Waar kunnen we je vinden?

"Ik ga een ochtend afwisselend in de bibliotheek en de Hilt werken, geen vaste momenten. Op dit moment ga ik ook veel activiteiten in Eemnes langs. Je kunt mij verder bereiken via 06 - 11 40 56 57 of per mail op l.vanderham@belcombinatie.nl"

profielfoto van Like van der Ham

Foto: Marjolein Zweverink