Definitieve verkiezingsuitslag Europees Parlement 2019

De definitieve uitslag van de verkiezing voor het Europees Parlement op kandidaatniveau in Eemnes.

Lijst Politieke groepering Stemmen 2019 Stemmen 2019Stemmen 2019Stemmen 2014
1 Democraten 66 (D66) 262 521
2 CDA – Europese Volkspartij 492 536
3 PVV (Partij voor de Vrijheid) 96 371
4 VVD 777 516
5 SP (Socialistische Partij) 67 241
6 P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten 772 253
7 ChristenUnie-SGP 152 151
8 GROENLINKS 242 133
9 Partij voor de Dieren 151 142
10 50PLUS 146 95
11 JEZUS LEEFT 1 5
12 DENK 1 Niet van toepassing
13 De Groenen 4 1
14 Forum voor Democratie 429 Niet van toepassing
15 vandeRegio & Piratenpartij 4 Niet van toepassing
16 Volt Nederland 61 Niet van toepassing

 

   
Totaal aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 3657 (in 2019) 3009 (in 2014)
Aantal blanco stembiljetten (in 2019)(in 2019)(in 2019)(in 2019)(in 2019)3 (in 2019) 12 (in 2014)
Aantal ongeldige stembiljetten 5 (in 2019) 12 (in 2014)
Totaal aantal kiezers 3665 (in 2019) 3033 (in 2014)
Aantal opgeroepen kiezers 7120 (in 2019) 6672 (in 2014)
Opkomstpercentage 51,47% (in 2019) 45,46% (in 2014)

 

De onderstaande documenten zijn niet toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking en worden tijdelijk online beschikbaar gesteld.