Burgemeester bezoekt kerstbijeenkomst Zonnebloemafdeling Eemnes

Genieten van gezellig samenzijn en lekker eten. De Zonnebloemafdeling Eemnes organiseerde op zaterdag 21 december 2019 een kerstbijeenkomst voor mensen die door ziekte, ouderdom of handicap lichamelijke beperkingen hebben.

Het feestelijke kerstprogramma was in Grandcafé Eemland, muzikaal omlijst door basisschoolleerlingen van De 7-Sprong. Burgemeester Roland van Benthem deelde het eerste kerstpakket uit aan Zonnebloemgast mevrouw Blok. Ook overhandigde hij namens alle Zonnebloemgasten een cheque aan De 7-Sprong. De school besteedt dit geld aan een project over kinderkanker dat begin 2020 start. Vervolgens was er een heerlijke warme kerstlunch.

Financiële steun

De gemeente Eemnes heeft deze kerstviering financieel mogelijk gemaakt. De kerstpakketten zijn geschonken door de Riki Stichting. Riki bedenkt, organiseert en financiert projecten om het welbevinden van kwetsbare groepen te verbeteren. Daarmee versterkt zij het motto van de Zonnebloemafdeling Eemnes: “Er kan zoveel meer dan je denkt”.

alle ouderen zitten aan ronde tafels in een mooi aangeklede zaal

de burgemeester en de kinderen van De 7-Sprong met de cheque

de burgemeester geeft een kerstpakket aan mevrouw Blok