Blauwalgen in waai aan Meentdijk

Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in een waai (watertje) aan de Meentdijk.

Het gaat om een waai tussen de Meentweg en de Noord Ervenweg (zie ook onderstaand kaartje). Dit water is niet aangemerkt als zwemwater. Kijk voor zwemplekken in natuurwater op www.zwemwater.nl Mensen worden aangeraden om contact met het water te vermijden en honden niet in de sloot te laten zwemmen of van het water te laten drinken. De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst. 

kaart met daarop de locatie van de betreffende waai

De blauwalgen vormen een dunne drijflaag op het water. Blauwalgen ontstaan door zogeheten cyanobacteriën die in stilstaand water naar het licht groeien bij hoge temperaturen in voedselrijk water. Het is niet mogelijk om het water te verversen, omdat het een stilstaand water is. Meer informatie over blauwalg is te vinden op de website van Waterschap Vallei en Veluwe.