Bereikbaarheid Zuidpolder

De Zuidersingel is in zuidelijke richting sinds kort verlengd, voor een goede bereikbaarheid van de nieuwe woonwijk Zuidpolder.

Op deze verlenging sluit binnenkort ook een nieuwe bouwweg aan, die nodig is voor de ontwikkeling van nog te realiseren woongebieden in Zuidpolder. Voor de veiligheid worden bouw- en woonverkeer zoveel mogelijk gescheiden.

Over de verlengde Zuidersingel is voor fietsers een apart, tijdelijk fietspad gerealiseerd. Veilig afgeschermd door een gekleurde ‘barrier’ van het overige verkeer. Aansluitend voert een nieuw fietspad naar de Te Veenweg Zuid. Dit fietspad ligt in het weiland, langs de watergang die parallel loopt aan de Kastanjeberg. Zowel de aparte baan over de Zuidersingel als het fietspad zijn inmiddels opengesteld.

foto van fietspad die met een rood-witte barrier is afgeschermd van het overige verkeer