BEL-Veteranendag

Op woensdag 9 mei organiseert de gemeente Eemnes, mede namens de gemeenten Blaricum en Laren voor de tiende keer de jaarlijkse Veteranendag voor alle veteranen die in Blaricum, Eemnes en Laren wonen.

De bijeenkomst wordt gehouden in ‘De Wel’ (Rutgers van Rozenburglaan 1 in Eemnes). De ontvangst is vanaf 09.45 uur. Om 10.15 uur start het officiële programma.

Deze Veteranendag staat in het teken van herdenken en bewustwording. Dit doen we samen met Eemnesser basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8. In het voorjaar hebben de leerlingen een stukje geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog meebeleefd aan de hand van het project ‘De klas van ‘45’. Veteranen en schooljeugd staan samen stil bij wat oorlog met je doet en herdenken de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het Vrijheidsmonument aan ’t Plantsoen.

Het doel van de Veteranendag is het tonen van waardering voor de inzet tijdens oorlogs- en vredesmissies. Ook biedt de bijeenkomst een goede gelegenheid om contacten te leggen of te hernieuwen en samen herinneringen op te halen.

Uitnodiging

Alle veteranen uit Blaricum, Laren en Eemnes die ingeschreven staan bij het Veteraneninstituut hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Bent u een veteraan in één van de BEL-gemeenten, maar staat u niet staat ingeschreven bij het Veteraneninstituut? Ook dan kunt u zich aanmelden: u bent van harte welkom!
De Veteranendag is overigens niet alleen voor de militairen die zijn ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in voormalig Nederlands Indië, Korea of Nieuw-Guinea. De bijeenkomst is ook ook voor personeel van het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog. Wij zouden graag ook alle jonge veteranen ontvangen, die hebben deelgenomen aan een van de vele vredesmissies in internationaal verband, zoals in Libanon, Cambodja, voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan, Mali.
 

Aanmelden/informatie

Veteranen die geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen zich tot uiterlijk woensdag 25 april aanmelden via het bestuurssecretariaat van Eemnes. Dat kan per e-mail: bestuurssecretariaat@eemnes.nl of tel. (035) 7513335. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over de veteranendag.