Afspraken over woningbestand

De gemeente Eemnes, woningcorporatie De Alliantie en huurdersvertegenwoordiging HBVAA hebben woensdag 5 december 2018 een jaarlijkse prestatieovereenkomst (2019-2020) ondertekend. Ook hebben betrokken partijen een raamovereenkomst met meerjarenafspraken (2019-2023) ondertekend, waarin gezamenlijke ambities staan verwoord.

In de overeenkomsten worden lopende afspraken bevestigd. Wethouder Sven Lankreijer is tevreden met de afspraken:

“We zetten flink in op het bevorderen van de duurzaamheid, passend binnen de woonwensen van onze inwoners. Om dit goed te kunnen blijven afstemmen, gaan we in 2019 onze woonvisie actualiseren.”

wethouder Sven Lankreijer, Wil van Dasler en Koos Koolstra zitten aan tafel met een pen in hun hand en de overeenkomsten op de tafel voor zich

Van links naar rechts op de foto: wethouder Sven Lankreijer, Wil van Dasler (huurdersvertegenwoordiging HBVAA) en Koos Koolstra (Woningcorporatie de Alliantie)