Afronding werkzaamheden schoolzone Schoolpad 1 Eemnes

Eind 2018 heeft gemeente Eemnes de buitenruimte rond Schoolpad 1 herzien, om het halen en brengen rond de nieuwe school veilig te maken.

In het tweede kwartaal dit jaar wordt, zodra de temperatuur dit toelaat, de markering op het fietspad en de schoolzonemarkering aangebracht.

Op verzoek van aanwonenden geeft de gemeente Eemnes opdracht om enkele potloden te verwijderen en de schoolzone in te laten gaan ten oosten van het kruispunt met de Wezeboom. Zo ontstaat er een rustiger en overzichtelijker straatbeeld, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de schoolzone.

Als u het aangepaste ontwerp wilt inzien dan kunt u contact opnemen met de vakgroep Verkeer van de gemeente via tel. 14 035.