Adviesraad sociaal domein Huizen Blaricum Eemnes Laren

De Adviesraad Sociaal Domein HBEL is ingesteld door de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes. Het doel van de adviesraad is eraan bijdragen dat elke Huizer, Blaricummer, Laarder of Eemnesser zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving.

De Adviesraad adviseert de colleges gevraagd en ongevraagd over alle beleidsaangelegenheden op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet en ook over de manier waarop deze wetten in de praktijk binnen de vier gemeenten worden uitgevoerd. De adviezen gaan niet over bezwaren, klachten of zaken van individuele personen.

Voor en door inwoners

De Adviesraad bestaat uit inwoners uit de vier gemeenten die op vrijwillige basis deelnemen. Zij hebben allemaal kennis en/of ervaring op het terrein van zorg en ondersteuning. De Adviesraad bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twaalf leden. De twaalf leden vormen een evenredige vertegenwoordiging van de HBEL-gemeenten. Als u als inwoner een onderwerp heeft waar de Adviesraad aandacht aan zou moeten besteden neem dan contact met op via info@adviesraadsociaaldomeinHBEL.nl of kijk op de website: www.adviesraadsociaaldomeinHBEL.nl