Aanwijzingsbesluit genomen voor kampeermiddelen

De gemeente Eemnes heeft een aanwijzingsbesluit genomen voor kampeermiddelen. In alle woonbuurten in de bebouwde kom van Eemnes is het niet meer toegestaan om aanhangers en caravans langdurig te parkeren.

De gemeente heeft op basis van meerdere klachten over langdurig geparkeerde aanhangers in buurten dit besluit genomen. Het college is op grond van art. 5:6 van de APV Eemnes bevoegd om wegen aan te wijzen waar dit niet is toegestaan. U kunt een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouder van Eemnes. De bezwarentermijn loopt tot met 2 augustus.

Met dit besluit wil de gemeente voorkomen dat de parkeerdruk in woonstraten onnodig toeneemt door langdurig geparkeerde aanhangers en dergelijke voertuigen. Op basis van klachten zal hier ook op gehandhaafd worden.
Kijk voor meer informatie op de website van officiële bekendmakingen: bekendmakingen.nl