Nieuws

Hier vindt u nieuws- en persberichten die door gemeente Eemnes zijn uitgebracht.

 • Afsluiting Jeugd aan Zet

  Woensdag 12 augustus was de afsluiting van het programma Jeugd aan Zet in het Huis van Eemnes.

 • Hitteplan | Afval wordt eerder opgehaald

  Het RIVM heeft het hitteplan afgekondigd. Dit betekent dat Suez vanaf donderdag 6 augustus 2020 het afval eerder inzamelt. Zet het afval daarom voor 7.00 uur buiten.

 • Nummer 14 035 slecht bereikbaar voor abonnees Tele2 of T-Mobile

  Momenteel ervaren wij problemen met de telefonische bereikbaarheid voor inwoners met een Tele2 of T-Mobile abonnement. De oorzaak van het probleem wordt door de telefoonaanbieders onderzocht. Zij werken op dit moment aan een oplossing.

 • De heer Ammar Kamil krijgt Nederlandse nationaliteit

  Op 10 augustus 2020 is de heer Kamil in het gemeentehuis van Eemnes genaturaliseerd.

 • Waar kunt u veilig zwemmen in natuurwater?

  Het is aan te raden om alleen te zwemmen op officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Daar wordt de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten gehouden.

 • Blauwalgen in waai aan Meentdijk

  Waterschap Vallei en Veluwe heeft blauwalgen aangetroffen in een waai (watertje) aan de Meentdijk.

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen maand juli

  Uit een administratieve controle is gebleken dat de automatische incasso voor de gemeentelijke belastingen voor de maand juli niet is afgeschreven bij inwoners die daar gebruik van maken.

 • Ophogen geluidwallen A27

  Op 29 juni jongstleden besloot de gemeenteraad om de geluidwallen aan de westzijde van de A27 op te hogen met schanskorven.

 • Sportinstuif bij SV Eemnes met Juvat Westendorp

  Vandaag organiseerde Sportief & Gezond BEL de grootste Sportinstuif voor kinderen uit de BEL-gemeenten bij SV Eemnes. De burgemeester verwelkomde, samen met wethouder De Boer-Leijsma, de kinderen waarna Juvat Westendorp de sportinstuif opende met een warming-up.

 • Plaatsing nieuwe borden skatepark

  Vandaag plaatste wethouder Reijn, samen met de buitendienst, nieuwe borden bij het skatepark in Eemnes.

 • 75 jaar vrijheid | Herdenking Nederlands-Indië in Eemnes

  Op 15 augustus 1945 kwam er voor het Koninkrijk der Nederlanden officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Op deze dag is er een jaarlijkse herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Ook in Eemnes herdenken we deze gebeurtenis op 15 augustus vanaf 14.00 uur op De Minnehof (op het plein voor Bakkerij Tetteroo). Om deze viering luister bij te zetten, zingen de Weidevogels liederen uit de oorlogstijd, maar ook liedjes over en uit voormalig Nederlands-Indië.

 • Meneer Nemr krijgt Nederlandse nationaliteit

  Op maandag 27 juli is meneer Muhammad Jaber Nemr in het gemeentehuis van Eemnes genaturaliseerd.

 • Wat mag wel en niet in het riool?

  Als we het riool verkeerd gebruiken, gaan er dingen mis. Het riool raakt dan verstopt. Het is goed om te weten wat u wel en niet mag doorspoelen in de wc, gootsteen of het afvoerputje.

 • Dubbel feest bij echtpaar De Wit-Spoelstra

  Op 19 juli 1950 traden meneer en mevrouw De Wit-Spoelstra met elkaar in het huwelijksbootje.

 • Diamanten huwelijk voor echtpaar Sier-Leenen

  De trouwdatum van echtpaar Sier-Leenen is 12 juli 1960.

 • Start advertentieverkoop gemeentemagazine

  Uitgever Akse Media start vanaf 13 juli met de advertentieverkoop voor het gemeentemagazine van 2021. Akse Media is de officiële uitgever van het magazine van Eemnes.

 • Buurtbemiddelaars gezocht!

  Voor de BEL-gemeenten zoeken we buurtbemiddelaars (vrijwilligers).

 • Meld Misdaad Anoniem in BEL-gemeenten

  Meld Misdaad Anoniem (M.) is een meldpunt waar iedereen anoniem informatie kan geven over ernstige criminaliteit en misdaad.

 • Maak als werkgever kans op een jongerenvoucher

  Heeft of wilt u iemand met een leeftijd van 18 t/m 26 jaar uit Blaricum, Eemnes, Laren of Huizen in dienst? U maakt kans op de jongerenvoucher!

 • Uitreiking Koninklijke onderscheidingen aan de heer E.G.M. Bakker en mevrouw C. de Vet

  Op vrijdag 3 juli 2020 is de Koninklijke onderscheiding persoonlijk uitgereikt door burgemeester Roland van Benthem in het Huis van Eemnes aan de heer Bakker. Mevrouw De Vet ontving donderdag 2 juli haar onderscheiding uit handen van minister Ank Bijleveld. Ook aan haar benoeming is vrijdag uitgebreid aandacht besteed.

 • Buitenvuur of barbecue: 5 manieren voor minder rook- en geuroverlast

  Wanneer u een vuurkorf of barbecue aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, zoals fijnstof.

 • Update werkzaamheden Wakkerendijk

  De Wakkerendijk/Laarderweg Oost in Eemnes wordt opnieuw ingericht. In de afgelopen weken is er veel werk verzet vanaf het kruispunt Laarderweg met de Wakkerendijk tot aan het kruispunt met de Raadhuislaan. Zo is het oude asfalt opgebroken en is de oude fundering verwijderd. Langs de hele dijk wordt de drukriolering vernieuwd. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Vanwege de huidige coronaperiode zijn de werkzaamheden iets later klaar dan gepland. Als alles volgens plan verloopt is het totale werk half september gereed.

 • Jeugd aan Zet in Eemnes

  Gemeente Eemnes doet mee aan het programma Jeugd aan zet. Jeugd aan zet is bedoeld om jongeren tussen de 12 en 18 jaar te activeren om iets te betekenen voor een ander tijdens deze coronacrisis. Eemnes roept jongeren op om een aantal dagen te helpen met het organiseren van (sport)activiteiten voor de jeugd. Zoals helpen bij sportactiviteiten van de beweegcoaches of bij activiteiten van de KPJ (jongerenvereniging Eemnes).

 • Riolering verstopt?

  Met enige regelmaat ontvangt de gemeente meldingen van inwoners die helaas de dupe zijn geworden van extreem dure rioolontstoppingsbedrijven. Ons advies is om goed te kijken of het daadwerkelijk om een professioneel/geregistreerd bedrijf gaat.

 • Mevr Luijf krijgt Nederlandse nationaliteit

  Op 22 juni 2020 is mevrouw Racheal Naomi Luijf in het gemeentehuis van Eemnes genaturaliseerd.

 • Reactieformulier Regionale Energie Strategie (RES)

  In onze regio is een eerste versie van de Regionale Energie Strategie op papier gezet: het voorlopige concept. Dit wordt in september 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. Dan besluit de gemeenteraad of het voorlopige concept een definitief concept wordt. Voor 1 juli 2021 wordt er dan nog een keer over besloten. Dan is het geen concept meer, maar levert de regio een definitief bod in. Eemnes heeft ook eigen doelen, die op de korte termijn verder gaan dan wat er in de regionale plannen staat.

 • Spreekuren budgetcoach weer opgestart

  De coronatijd heeft voor veel mensen effect op hun financiële situatie. Dit kan compleet nieuw zijn en daar heeft u misschien vragen over.

 • Onderhoud openbare ruimte

  De gemeente Eemnes streeft naar een goed onderhoud van de openbare ruimte. Sinds 1 januari 2020 gebeurt het onderhoud op een nieuwe manier. Dit heeft gevolgen voor het straatbeeld.

 • Voortgang project Lokale Energie Flexibiliteit

  Vorig jaar startte Eemnes met de Lokale Energie Flexibiliteit (LEF). LEF maakt het mogelijk om lokaal opgewekte, duurzame energie ook lokaal te gebruiken.

 • Ondertekening sportakkoord

  Het gaat goed met de bestrijding van het coronavirus. We krijgen steeds meer ruimte. Ook het Huis van Eemnes is weer (beperkt) open.

 • (Balkon)gym door beweegcoaches van Sportief & Gezond BEL

  De beweegcoaches van Sportief & Gezond BEL verzorgden vandaag (balkon)gym bij de Johanneshove in Laren. Op deze manier willen de beweegcoaches ook ouderen in beweging brengen.

 • Dhr Rahmani krijgt Nederlandse nationaliteit

  Op 25 mei 2020 is de heer Adel Raad Kamil Rahmani in het gemeentehuis van Eemnes genaturaliseerd.

 • Speelplek Ruwbeemd opgeknapt

  Vanmiddag is de opgeknapte speelplek aan de Ruwbeemd officieel geopend. Hiervoor onthulde wethouder Theo Reijn een ´Nijntje-speelbord´. De aanwezige kinderen kregen een zakje met knikkers. De opening is de start van een reeks van zes speelplekken die dit voorjaar een opknapbeurt ondergaan.

 • Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

  Vanaf maandag 18 mei 2020 mag er geen water meer uit oppervlaktewater gehaald worden voor bijvoorbeeld besproeiing van gewassen.

 • Het zoemmmt, bloeit en groeit in Eemnes

  In de week van 11 mei zijn in het centrum van Eemnes de hanging baskets (kleurrijke bloembakken) weer opgehangen. De bakken zijn gevuld met een bijzondere mix van bloemen die het hele zomerseizoen aantrekkelijk zijn voor insecten.

 • Geen uitreiking Eemnesser Koeientrofee in 2020

  In overleg met het gemeentebestuur van Eemnes heeft het Comité Eemnesser Koeientrofee besloten de uitreiking van de Eemnesser Koeientrofee dit jaar niet door te laten gaan. Reden is de impact van de maatregelen rondom het coronavirus.

 • Maatregelen eikenprocessierups

  De eikenprocessierups. U kent ‘m vast wel. De rups kan in een eikenboom zitten en heeft brandharen. Om de groei van deze rupsen zoveel mogelijk te beperken, is bestrijding noodzakelijk. Vanaf dinsdag 28 april start de behandeling in de BEL-gemeenten. We beginnen in Blaricum en aansluitend volgen Laren en Eemnes.

 • Koninklijke onderscheidingen

  Mevrouw C. De Vet is door Minister Ank Bijleveld op donderdag 23 april gebeld met het bericht dat zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. De heer E.G.M. Bakker is vrijdag 24 april, door burgemeester Roland van Benthem gebeld met het nieuws dat hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Sloop voormalig sport- en ontmoetingscomplex De Hilt

  In de week van maandag 13 april 2020 start de sloop van voormalig sport- en ontmoetingscomplex De Hilt. Dit complex is al even niet meer in gebruik. Alle functies zijn overgenomen door het Huis van Eemnes. De sloop van De Hilt gebeurt op circulaire wijze. Voor het vrijkomende terrein is een stedenbouwkundige visie opgesteld. Deze plannen zijn binnenkort openbaar.

 • Meten van luchtkwaliteit via zeven diffusiebuisjes

  In de gemeenten Blaricum en Eemnes zijn op 25 maart 7 ‘Palmes buisjes’ in de openbare ruimte geplaatst.

 • PvdA-Eemnes draagt Wilma de Boer-Leijsma voor als nieuwe wethouder

  In de raadsvergadering van 23 maart 2020 heeft de PvdA-fractie Wilma de Boer-Leijsma voorgedragen als nieuwe wethouder voor de gemeente Eemnes. De Boer-Leijsma is daarmee de opvolger van Sven Lankreijer, die kortgeleden zijn vertrek aankondigde.

 • Wethouder Sven Lankreijer legt functie neer

  Na bijna 4 jaar wethouder van Eemnes te zijn geweest, heeft Sven Lankreijer (PvdA) besloten met ingang van 23 maart 2020 te stoppen. De afgelopen periode had hij niet meer het gevoel de kwaliteit te kunnen leveren die hij zelf nastreefde. 

 • Versa Welzijn helpt!

  Bent of kent u iemand die ouder is dan 70, chronisch ziek of met een verminderde weerstand? We kunnen ons goed voorstellen dat u zich in deze tijden van het Coronavirus zorgen maakt. Bij Versa Welzijn staan vrijwilligers klaar om boodschappen te doen, medicijnen te halen of vragen te beantwoorden. Aarzel niet en neem gerust contact op voor hulp. Versa Welzijn helpt!

 • Vrijwilligerswerk: ook iets voor u?

  Wilt u iets betekenen voor een ander en/of nieuwe (werk)ervaring opdoen? Op de vacaturebank van Versa Vrijwilligerscentrale vindt u verschillende mogelijkheden.

 • Lintjesregen bij brandweer Eemnes

  De vrijwillige brandweer is een begrip in Nederland en zeker in Eemnes. We kunnen niet zonder deze mannen en vrouwen die zich bij nacht en ontij inzetten voor onze samenleving.

 • Herinnering: openingstijden politiepost Eemnes

  Sinds 1 december 2019 gelden er andere openingstijden van de politiepost Eemnes.

 • Een goed idee voor uw wijk of buurt?

  Wilt u een straatspeeldag organiseren voor kinderen? Of een AED installeren die publiekelijk toegankelijk is? En kunt u daar een financiële bijdrage van de gemeente goed bij gebruiken?

 • BEL-gemeenten en SIGHT Landscaping tekenen contract beheer onderhoud buitenruimte

  De BEL-gemeenten hebben een nieuwe aannemer voor het beheer onderhoud van de buitenruimte: SIGHT Landscaping. SIGHT voert de werkzaamheden in nauwe samenwerking met de Buitendienst van de BEL Combinatie uit.

 • Dubbelfunctie skatebaan bij Huis van Eemnes

  Een aantal bezoekers van de skatebaan had het al opgemerkt: na flinke regenval bleef op de skatebaan erg veel water staan. De bezoekers kunnen gerustgesteld worden.

 • Expositie 75 jaar vrijheid

  In het Huis van Eemnes is er een expositie over 75 jaar vrijheid. De vitrine en panelen zijn te vinden op de eerste verdieping boven de ingang.

 • Nieuwjaarsspeech van burgemeester Roland van Benthem

  Lees hier de speech die de burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2020 heeft uitgesproken.