Archief nieuwsberichten 2016

Hier vindt u nieuwsberichten die door gemeente Eemnes in 2016 zijn gepubliceerd.

 • Alliantie gaat door met spreekuur voor bewoners

  De Alliantie is tevreden over de proef met het spreekuur voor bewoners. Daarom is besloten het spreekuur definitief door te zetten.

 • Vanaf mei 300 vluchtelingen op Crailo

  Vanaf 1 mei 2016 gaat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) noodopvang inrichten op het oostelijke deel van Crailo. In eerste instantie worden daar 300 vluchtelingen opgevangen.

 • Eemnes moet statushouders huisvesten

  21 januari 2016

  Eemnes is net als alle andere gemeenten verplicht statushouders huisvesting te bieden.

 • Referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne

  Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne.

 • Verkoop ambtswoning

  De ambtswoning aan de Wakkerendijk is per 1 maart 2016 verkocht.

 • Jongeren op gezond gewicht

  Diëtisten Midden Nederland, fysiotherapie Eemnes, Gooise Psychologen Praktijk en de GGD regio Utrecht hebben het initiatief genomen om te komen met een programma om jongeren met overgewicht te behandelen.

 • Bomenkap

  In de Noordbuurt zijn 18 februari jl. drie bomen door de gemeente gekapt. Hiervoor was geen vergunning.

 • Meer menskracht voor begeleiding in het sociale domein

  Na een jaar van hard werken aan de overdracht van de verschillende zorgvormen naar de gemeente is het moment gekomen om eens kritisch te kijken naar hoe we dit het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan.

 • Buslijn 150 wordt niet gecontinueerd

  Naar verwachting wordt tussen maart en juli de succesvolle verbinding tussen Almere en Utrecht Uithof uit de dienstregeling gehaald.

 • Mariaschool trekt aan de bel

  Op donderdagochtend 10 maart 2016 trokken de leerlingen van de Mariaschool in Eemnes aan de bel door gedurende één minuut herrie te maken. Zij werden daarbij ondersteund door wethouder Jan den Dunnen.

 • Q & A statushouders aangevuld

  Naar aanleiding van het eerdere bericht over het onderzoek naar de mogelijkheid voor de bouw van tijdelijke woningen voor statushouders, heeft een aantal inwoners gereageerd.

 • Precario ondergrondse netwerken blijft nog tien jaar

  10 maart 2016

  De minister van Binnenlandse Zaken heeft een kamerbrief aangekondigd, waarin hij zal vastleggen dat gemeenten nog maximaal tien jaar precario kunnen heffen over kabels en leidingen.

 • Gesproken column Jan den Dunnen op 6fm

  10 maart 2016

  Op radio 6fm kunt u luisteren naar een gesproken column van wethouder Jan den Dunnen over de stand van zaken van het sociaal domein in Eemnes.

 • Jan de Waard benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

  Jan de Waard, specialist ouderengeneeskunde bij ZorgSpectrum, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Benthem, burgemeester van Jan’s woonplaats Eemnes, reikte de Koninklijke onderscheiding aan hem uit tijdens een symposium ter ere het pensioen van Jan de Waard op 31 maart 2016.

 • Betrouwbare en betaalbare hulp via schoonthuis.nl

  Op zoek naar een betrouwbare en betaalbare hulp in de regio Gooi en Vechtstreek? Kijk dan op schoonthuis.nl.

 • Verkiezingsuitslagen referendum associatieovereenkomst Oekraïne

  Stemmenaantallen alle stemdistricten gemeente Eemnes

 • Dagelijks Bestuur regio Gooi en Vecht verwelkomt Eemnes

  Regio Gooi en Vecht heeft met Eemnes gewerkt aan partiële toetreding.

 • BEL-gemeenten sluiten contract met Kunstwacht voor onderhoud buitenkunst

  De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben een onderhoudscontract afgesloten met Kunstwacht BV voor de reparatie en het onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte.

 • Routewijziging N32 bij Eemnes

  Vanaf zaterdagnacht 14 mei gaat buslijn N32 ook Eemnes (halte Zuidersingel) aandoen. Met deze nachtlijn kan ook het uitgaanspubliek in Eemnes worden bediend.

 • Gondelvaart en intocht Sinterklaas toegevoegd aan uitzonderingen stiltegebied

  De provincie heeft de traditionele gondelvaart aan de start van de feestweek en de intocht van Sinterklaas toegevoegd aan de uitzonderingen in de provinciale milieuverordening.

 • Resultaten 1e Burgerpeiling Toekomst Eemnes

  De resultaten van de eerste online vragenlijst over de toekomst van Eemnes zijn bekend. Er was een respons van bijna 70%. Leuk om te melden is dat 84% trots is op Eemnes en 94% graag in Eemnes woont. Uniek vinden de deelnemers vooral....

 • Gevolgen nieuwe locatie Huis van Eemnes in kaart gebracht

  De raad heeft op 9 mei gestemd over een geamendeerd voorstel voor de nieuwbouw van het Huis van Eemnes, waarbij gekozen is voor de locatie tussen TV Eemnes en SV Eemnes. Dit heeft natuurlijk een aantal gevolgen.

 • Geen zienswijzen ingediend op uitwerkingsplan Heemweide 2

  Sinds donderdag 24 maart 2016 lagen gedurende zes weken het ontwerpuitwerkingsplan 4, deelplan 2.2 Zuidpolder en de aanvragen omgevingsvergunningen voor de bouw van 37 woningen in de Zuidpolder ter inzage.

 • E100, eerste burgertop Eemnes, een succes

  De E100, de eerste burgertop van Eemnes, die zaterdag 28 mei jl. plaatsvond was een succes. Meer dan 100 Eemnessers gaven gehoor aan de uitnodiging mee te denken over de Toekomst van Eemnes.

 • Vrijwilligersverzekering

  Vrijwilligerswerk is onmisbaar. Zonder de inzet van vrijwilligers zouden veel activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. Maar het kan niet zo zijn dat een vrijwilliger bij de activiteiten ten dienste van de samenleving met lege handen staat in geval van schade of een ongeval. Gelet op het maatschappelijk belang van dit vrijwilligerswerk ziet de gemeente het als haar taak om voor deze vrijwilligers een verzekering af te sluiten. Om de risico’s van vrijwilligers zo goed mogelijk af te dekken en de administratieve last voor organisaties te verlichten, zijn alle vrijwilligers in de gemeente automatisch verzekerd.

 • Omwisselen trekkercertificaat voor 1 juli 2016

  Bent u in het bezit van een trekkercertificaat én heeft u geen rijbewijs voor de auto? Zorg er dan voor dat u vóór 1 juli 2016 uw trekkercertificaat laat omwisselen voor een rijbewijs.

 • Onderzoek bestuurskracht Gooi en Vechtstreek gereed

  Deloitte heeft in opdracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren in de zomer van 2016 onderzoek gedaan naar de bestuurskracht van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Het onderzoek heeft ook gekeken naar een eventuele herindeling van de gemeenten Hilversum, Wijdemeren en Weesp en naar de huidige samenwerking tussen de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren.

 • Brandweerman Martin Briër Koninklijk onderscheiden

  Martin Briër heeft uit handen van burgemeester Roland van Benthem op 30 augustus 2016 de versierselen ontvangen voor Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit voor zijn langdurige inzet als vrijwilliger bij de brandweer Eemnes. Zijn enthousiasme voor maatschappelijk gerichte activiteiten vanuit de brandweer toont hij ook als bestuurslid van de volkstuinvereniging De Eemakker en als wijkcontactpersoon binnen de Protestantse Gemeente Eemnes-Laren.

 • Convenant glasvezel in buitengebied

  Eemnes gaat met vijfentwintig andere Utrechtse gemeenten en de Provincie Utrecht de vraag bundelen voor breedband internet in de zogenaamde ‘witte gebieden’.

 • Burgemeesters stemmen in met 'Drugsbeleid 2016’

  De burgemeesters van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben, met instemming van het Openbaar Ministerie en de politie, op dinsdag 27 september 2016 ingestemd met het ‘Drugsbeleid 2016’ op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Het drugsbeleid past in de in de regio Midden-Nederland ingezette lijn om integraal op te treden tegen ondermijnende criminaliteit waaronder drugshandel en hennepteelt.

 • Taalschool Huizen

  Kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar die net in Nederland zijn en in Blaricum, Eemnes, Laren of Huizen wonen kunnen vanaf nu naar 'Taalschool Huizen'.

 • Integratie statushouders In de Weiden krijgt vorm

  In de nieuwe sociale woningbouw aan de Meervalweg zijn zes huizen toegewezen aan statushouders uit Syrië en Ethiopië.

 • Huisvesting dementerenden in de Eemhof dichterbij

  In De Eemhof in de Noordbuurt staat de begane grond al lange tijd leeg.