J. Hoorneman

Burgerlid PvdA (geen raadslid).

 

Contact

Tel: 06 - 28 25 83 07

Politieke partij: PvdA Eemnes
 

Nevenfuncties:

Eigenaar Edelsmederij Hoorneman Watersnip - Bezoldigd
Bestuur Range Rover Trust - Onbezoldigd

 

J. Hoorneman