Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert iedere maandag om 20.00 uur en heeft een vergadercyclus van 4 weken. Op de eerste 2 maandagen van de maand is er een Commissie en op de derde maandag een Ronde. De Raad is op de vierde maandagavond. Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het BEL-kantoor, Zuidersingel 5 in Eemnes. Iedereen kan de raadsvergaderingen bijwonen op de publieke tribune.

In de kalender staan de vergaderdata van de gemeenteraad. Door op de links te klikken zijn de vergaderstukken te bekijken. Omdat de vergaderstructuur recent is gewijzigd, ziet u in het overzicht nog de oude commissievergaderingen en presidium (oud).