Baggerwerkzaamheden

Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Eemnes zijn gestart met het baggeren van watergangen binnen de bebouwde kom van Eemnes. Het gaat om de watergangen ten zuiden van de Laarderweg. In 2018 zijn de watergangen ten noorden van de Laarderweg aan de beurt.

Baggeren is noodzakelijk

Het schoonmaken is noodzakelijk voor een goede afvoer van regenwater, voor schoon water en voor een gezond planten- en dierenleven in vijvers en sloten. Te veel bagger belemmert de afvoer van regenwater. Bij hevige regenval kan dit leiden tot wateroverlast voor de omgeving.

Baggeren is ook belangrijk om de kwaliteit van het water goed te houden. Bagger is voedselrijk waardoor er veel algen en kroos op het water groeien. Dit is ongunstig voor dieren en planten. Als er teveel bagger in de sloot aanwezig is, gaat het planten- en dierenleven achteruit.

Direct na het baggeren is een sloot schoon en kaal. Het water kan goed doorstromen, maar de meeste planten zijn met de bagger mee afgegraven. Dit is niet erg. De natuur herstelt zich vanzelf. De verbeterde doorstroming zorgt voor een verbeterde kwaliteit van het water waardoor na verloop van tijd meer soorten in de sloten kunnen leven dan voor de baggerwerkzaamheden.

Planning

Kijk voor meer informatie over de planning en de uitvoering op de website van De Heer land en water