Werk in uitvoering

Hier vindt u alle informatie over...

Onderhoudswerkzaamheden bestrating

Tussen maandag 28 augustus en medio november 2017 voert de firma ZVS Eemnes diverse onderhoudswerkzaamheden aan de bestrating in Eemnes uit.

Verbreding A27/A1

Rijkswaterstaat is 20 februari 2017 gestart met de voorbereiding van de verbreding langs de A27 tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes en de A1 tussen knooppunt Eemnes en de afslag Bunschoten-Spakenburg.
De aannemerscombinatie 3Angle voert in opdracht van Rijkswaterstaat de werkzaamheden uit. Meer informatie en het laatste nieuws vindt u op de projectwebsite www.verbredingA27A1.nl

Baggerwerkzaamheden

Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Eemnes zijn gestart met het baggeren van watergangen binnen de bebouwde kom van Eemnes.

Werkzaamheden Meentweg

Aan de Meentweg worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Meer informatie vindt u in de bewonersbrief.