Verkeer en Vervoer

Hier vindt u alle informatie over...

  • Verkeers- en Vervoersplan

    18 september 2017

    De gemeente Eemnes hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom gaat de gemeente Eemnes een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) opstellen.