Als de sirene gaat

De sirene kent u wel – die gaat elke eerste maandag van de maand. Maar wat als u hem op een ander moment hoort? Dan dreigt er gevaar. Dat kan van alles zijn: giftige stoffen, explosiegevaar, of een dreigende overstroming. 

Hoort u de sirene?

De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in één wijk. Hoort u de waarschuwingssirene, dan is hij dus voor u bedoeld. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen.

1. Ga naar binnen

 • Binnen loopt u zo min mogelijk gevaar. Dat geldt voor iedereen.
 • Bent u buiten? Ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen, bijvoorbeeld een bedrijf, kantoor, winkel of huis.
 • Bent u in de auto? Parkeer die dan en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Kan dit niet, zet dan de auto stil (motor en ventilatie uit) langs de kant van de weg en blijf in de auto.
 • Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding.
 • Geef anderen de gelegenheid bij u te schuilen.
 • Als u ziet dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan.

2. Sluit ramen en deuren

 • Bij een ramp of zwaar ongeval kunnen er gevaarlijke stoffen in de lucht komen. U kunt zich daartegen beschermen door te schuilen in de woning of een ander gebouw.
 • Sluit ramen, deuren en andere openingen in uw woning. Denk ook aan tussendeuren, roosters, ontluchtingskokers, schuiven, enzovoort.
 • Ga in iedere ruimte na waar buitenlucht naar binnen komt en sluit die openingen af.
 • Zet indien mogelijk de mechanische ventilatie uit (de stekker zit vaak in de meterkast), of zet het systeem op de laagste stand.
 • Plak de afvoer van ventilatie en openingen af (met kranten of plastic).

3. Luister naar de rampenzender

 • Als de sirene gaat, wordt er informatie gegeven op een officiële rampenzender. Dat is altijd de regionale radio. Stem af op de frequentie van uw regionale station, RTV Utrecht
 • Op deze zender meldt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. Volg de instructies en adviezen op.

Wanneer is het buiten weer veilig?

Pas als u op de rampenzender heeft gehoord dat de situatie weer veilig is. Het is niet zo dat als de sirene ophoudt met loeien, de situatie weer veilig is.

Zo wordt u verder geïnformeerd

Een grote ramp krijgt altijd veel aandacht op radio en tv. De rijksoverheid kan bij een nationale ramp zendtijd van de publieke omroepen eisen. Ook na de ramp geeft de overheid meer informatie via de rampenzender. U kunt zelf ook veel actuele informatie vinden op internet. Bijvoorbeeld op www.crisis.nl (deze site wordt bij rampen een site met actuele informatie).