Rampenbestrijding

Een crisis komt altijd onverwacht. De gemeente Eemnes wil crises voorkomen én voorbereid zijn op eventuele crises. Hiertoe werkt de gemeente samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

De rol van de gemeente

In het geval van een ramp, zwaar ongeval of een crisis staat de gemeente Eemnes er niet alleen voor. Samen met de VRU, hulpverleningsdiensten en andere gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek werkt de gemeente aan het bestrijden van elk incident. De rol van de gemeente richt zich op bevolkingszorg: hieronder vallen o.a. het voorlichten van de bevolking, eventueel opvangen en verzorgen van geëvacueerden en het zo goed mogelijk laten verlopen van de nasleep van een incident.

Regionaal crisisplan

De rolverdeling tussen de hulpverleningsdiensten en de gemeente zijn door de VRU vastgesteld in het regionaal crisisplan. Hierin is terug te vinden wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente zijn. Via dit document werken alle betrokkenen met elkaar samen.

Download het regionaal crisisplan.

Vragen?

Heeft u vragen over het rampenplan van de gemeente Eemnes? Bel naar de ambtenaar Rampenbestrijding op telefoonnummer 14 035, of mail naar tim.vermeulen@belcombinatie.nl