Overlast door jongeren

Overlast door jongeren kunt u melden bij Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes. De gemeente, politie, Halt, en het jeugd- en jongerenwerk van Versa gebruiken uw informatie om de overlast in beeld te brengen en maatregelen te treffen. Ook uw tips zijn dus van harte welkom.

Meld overlast door jongeren of geef tips

Direct actie gewenst: melden bij politie

Het is niet verboden om op straat rond te hangen. Maar overlast veroorzaken is wel strafbaar. Onder overlast wordt dan verstaan; vernieling, troep achterlaten en alcohol en drugs gebruiken op openbare plekken. Meer informatie over wanneer er sprake is van overlast door hangjongeren en wanneer de overlast strafbaar wordt, staat op de website van de politie

Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes

De gemeente wil zoveel mogelijk problemen met hangjongeren voorkomen in plaats van deze op te lossen. Het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes helpt hierbij. Aan dit overleg nemen deel: politie, Halt, jeugd- en jongerenwerk van Versa en de gemeente. Met elkaar observeren zij de overlast van risicojongeren (in de leeftijd van 9 tot 18 jaar) en zij volgen hen. Hoe eerder deze risicojongeren in beeld zijn bij de gemeente, des te eerder kunnen maatregelen worden genomen om de overlast te voorkomen. Met het gezamenlijke overleg ontstaat er een keten van zorg, die jeugd tijdig kan doorverwijzen voor noodzakelijke hulp. Het signaleringsoverleg Jeugd Eemnes komt 4 keer per jaar bijeen. Samen lossen wij de knelpunten adequaat op.

Jeugd- en Gezinsteam

Eemnes heeft een Jeugd- en Gezinsteam waar u als ouder, opvoeder, jongere of professional terecht kunt voor al uw vragen, informatie en jeugdhulp. Op de webpagina Jeugdhulp leest u daar meer over.