Inmeten niet-woningen

De gemeente Eemnes start met het inmeten van alle zogenaamde ‘niet-woningen’. Dit zijn panden die geen woonbestemming hebben, bijvoorbeeld panden met een winkel-, kantoor -, zorg-, of sportfunctie.

De metingen zijn nodig voor de wettelijk verplichte registratie van adressen en gebouwen. Medewerkers die ter plaatse komen inmeten, kunnen zich altijd legitimeren.

Legitimatie

De gemeente Eemnes heeft voor het verrichten van de metingen Bureau Kondar in de arm genomen. Medewerkers van dit bureau komen in de periode 5 december 2016 t/m medio juni 2017 langs om in te meten. Zij kunnen zich altijd legitimeren door middel van een legitimatiebewijs voorzien van foto, handtekening en het logo van de BEL Combinatie. Ook hebben zij een brief met informatie bij zich, die zij na controle achterlaten.

Waarom zijn deze metingen nodig?

De metingen worden verricht ten behoeve van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De gemeente is verantwoordelijk voor de BAG, een wettelijk verplicht registratiesysteem. Hierin staan de gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen, verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen en adressen in Nederland. Eén van de gegevens die gemeenten in de BAG moeten bijhouden, is de gebruiksoppervlakte van niet-woningen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij de heer H. Pouw van de BEL Combinatie. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 035.