Huisvesting statushouders

De gemeente Eemnes heeft tot juli 2017 de taak om huisvesting te bieden aan 33 statushouders. Een aantal krijgen een tijdelijke woning op het terrein aan het Wilgenpad.

Taakstelling

De gemeente Eemnes heeft tot juli 2017 de taak om huisvesting te bieden aan 33 statushouders. Inmiddels hebben 17 mensen een woning gekregen (situatie medio december 2016). De gemeente Eemnes is blij met dit resultaat, maar er zijn nog meer woningen nodig.
Particulieren, die (een deel van) hun woning ter beschikking willen stellen aan statushouders, kunnen zich via e-mail nog steeds aanmelden bij de gemeente Eemnes: statushouders@eemnes.nl

Tijdelijke woningen Wilgenpad

De gemeenteraad heeft op 14 november 2016 besloten op  het terrein aan het Wilgenpad, tussen de ijsbaan en de kerk, 4 tijdelijke woningen voor statushouders mogelijk te maken. Het terrein wordt beschikbaar gesteld door de Rooms- Katholieke parochie. Woningcorporatie de Alliantie gaat de woningen bouwen en voor een periode van maximaal 5 jaar verhuren.

Vervolgprocedure

De Alliantie heeft inmiddels een aanvraag omgevingsvergunning in voorbereiding.  Dit betreft de aanvraag voor het bouwen van de woningen inclusief een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan.
Op basis van die aanvraag zal het college een besluit nemen. Tegen dat besluit is dan gedurende 6 weken bezwaar mogelijk.

Veelgestelde vragen

In de pdf Veelgestelde vragen Huisvesting statushouders vindt u informatie die uw vragen daarover kunnen beantwoorden. Heeft u na het lezen van deze informatie evengoed nog vragen, mailt u ze dan naar statushouders@eemnes.nl

Documenten

Eerdere documenten