Huisvesting statushouders

In 2016 heeft de gemeente Eemnes 16 statushouders opgenomen. In de eerste helft van 2017 nog eens 30. Door een goede samenwerking met de Alliantie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is de wettelijke taakstelling voor geheel 2017 al ruim gerealiseerd.

Bouw tijdelijke woningen Wilgenpad uitgesteld

Het college van B&W stelt daarom aan de gemeenteraad voor de bouw van 4 tijdelijke woningen voor statushouders aan het Wilgenpad  met maximaal 1 jaar uit te stellen Deze woningen zijn nu nog niet nodig. Het college is in goed overleg met de locatieraad van de Rooms-Katholieke parochie, die het terrein voor een periode van 5 jaar aan de gemeente had aangeboden, tot het voorstel gekomen om de bouw uit te stellen.

Voorbereidingen vergunningaanvraag worden afgerond

De internationale situatie rondom de instroom van vluchtelingen is echter onzeker. De gemeente Eemnes wil snel kunnen handelen als deze situatie verandert. Het college heeft daarom besloten om de voorbereidingen voor de bouw van de tijdelijke woonunits aan het Wilgenpad helemaal af te ronden. Mocht de situatie daarom vragen, dan kan de bouwvergunning direct worden aangevraagd

Veelgestelde vragen

In de pdf Veelgestelde vragen Huisvesting statushouders vindt u informatie die uw vragen daarover kunnen beantwoorden. Heeft u na het lezen van deze informatie evengoed nog vragen, mailt u ze dan naar statushouders@eemnes.nl

Documenten