Projecten

 • Gebiedsvisie De Hilt en omgeving

  De gemeenteraad heeft besloten om De Hilt op een nieuwe locatie onder te brengen in het Huis van Eemnes. De locatie waar De Hilt nu gevestigd is komt daarmee vrij. De gebiedsvisie beschrijft hoe de locatie kan worden ingevuld. Een visie is nog geen juridisch of planologisch kader.

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Eemnes kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Verkeers- en Vervoersplan

  18 september 2017

  De gemeente Eemnes hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom is de gemeente Eemnes bezig met het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

 • Huis van Eemnes

  Het Huis van Eemnes wordt de centrale ontmoetingsplaats van het dorp. In deze nieuwe en duurzame accommodatie komen Eemnessers bij elkaar voor (binnen)sport, cultuur, educatie, informatie, advies, zorg en welzijn. Een gezellige plek waar je ook een lekkere kop koffie kunt drinken. Wij vragen alle inwoners en andere belanghebbende om mee te praten en denken over de ontwikkeling ervan.

 • Zuidpolder

  Zuidpolder staat garant voor natuurlijk dorps wonen, in een polderlandschap omringd door sloten en veel openbaar groen.

 • Bedrijventerrein Zuidpolder

  Een gewilde locatie, bestemd voor ondernemers die zoeken naar onderlinge samenwerkingen in de regio.

 • Huisvesting statushouders

  03 juli 2017

  In 2016 heeft de gemeente Eemnes 16 statushouders opgenomen. In de eerste helft van 2017 nog eens 30. Door een goede samenwerking met de Alliantie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is de wettelijke taakstelling voor geheel 2017 al ruim gerealiseerd.

 • Wijkschouw

  Een wijkschouw is een samenwerking tussen inwoners en de gemeente, om samen een plan te maken voor de herinrichting van de buurt.