Groenstrook aankopen

Grenst uw eigen grond aan een stuk openbaar groen of andere grond van de gemeente? In sommige gevallen kunt u die grond kopen of huren.

Functie groenstrook

Bij een mogelijke uitgifte kijkt de gemeente naar de functie van de groenstrook. Als sprake is van een groenstrook die een duidelijke stedenbouwkundige of planologische functie heeft, zal de strook niet voor uitgifte in aanmerking komen. Groen waarin kabels en leidingen liggen, kan alleen na overeenstemming met kabelbeheerders worden uitgegeven. Als er kabels en leidingen in de grond zitten, zal uitgifte van het perceel niet mogelijk zijn. De eigenaar van de kabels en leidingen bedingt namelijk vrijwel altijd dat de leidingen moeten liggen in openbaar gebied. Als u een woning huurt, dan zal de gemeente geen groenstrook of restgrond aan u verkopen. Maar als aan de andere voorwaarden wordt voldaan is verhuur van de groenstrook mogelijk.
 
Als u een groenstrook wilt huren of kopen, kunt u de gemeente schriftelijk verzoeken om uitgifte. Meestal geeft de gemeente de grond uit als tuingrond. Dit betekent dat de prijs per vierkante meter laag is maar dat u er niet op mag bouwen. Gaat u toch op de grond bouwen, dan kan de gemeente u sommeren het bouwwerk te slopen. De gemeente kan ook alsnog de prijs voor bouwgrond in rekening brengen.
 

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart).
  • Situatieschets waarop de groenstrook staat aangegeven.