Precario

Precariobelasting betaalt u in als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden van voorwerpen waarvoor precariobelasting wordt opgelegd zijn: containers voor bijvoorbeeld de opvang van bouwpuin, overkappingen en kabels in de grond.

U vindt de tarieven in de verordening.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de hoogte van de heffing dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken.