Container

Wanneer uw container/papierkrat dusdanig beschadigd is dat deze niet meer bruikbaar is, kunt u de container leeg en schoon omwisselen bij de gemeentewerf.

Wanneer u uw container kwijt bent, kunt u een vermissingsformulier invullen bij de gemeentewerf, zodat u een nieuwe container kunt krijgen. Een nieuwe container kost € 55,-.