PMD afval

Plastic, blik en drankenkartons samen in één zak.

De gemeente Eemnes heeft de ambitie om in 2020 tot de top-3 van de regio te behoren wat betreft de scheiding van huishoudelijke afvalstoffen. Hiervoor wordt het scheidingssysteem de komende jaren gewijzigd.

De eerste stap om het scheiden van afval te optimaliseren is dat we gestart zijn met het in één zak inzamelen van plastic, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (het zogeheten ‘PMD-afval). Een groot deel van ons afval bestaat uit deze drie afvalsoorten die prima te recyclen zijn en dus als grondstof dienen voor nieuwe producten. Op de gemeentelijke website staat een compleet overzicht welke verpakkingen onder PMD vallen.

Nieuwe manier van scheiden

Het PMD-afval wordt gescheiden in te hergebruiken fracties. Deze nieuwe manier van PMD inzamelen is efficiënt, goed voor het milieu en zo houden we minder restafval over. Bovendien ontvangt de gemeente per ton ingezameld PMD-afval een vergoeding; deze komt (indirect) weer ten goede aan de inwoners.

Wat mag er wel bij PMD-afval
Wat mag er niet bij PMD-afval

Met gemak in één zak

Het PMD-afval kan worden aangeboden in een speciale PMD-zak die verkrijgbaar is bij de  gemeentewerf, het gemeentehuis, de Coop en de Welkoop. PMD kan ook nog aangeboden worden in de Plastic Heroeszakken voor plastic inzameling.

Waar kunt u met uw PMD-zakken terecht?

U kunt het PMD-afval naar de verzamelcontainers voor PMD brengen (de voormalige containers voor plastic). De ophaalfrequentie wordt verhoogd naar drie keer per week.