Afval scheiden - nieuwe inzameling

Eemnessers gaan afval beter scheiden. Doe ook mee!

Door afval goed te scheiden winnen we grondstoffen terug en blijft er minder restafval over dat verbrand moet worden. Dit is beter voor het milieu, u spaart er steeds schaarser wordende grondstoffen mee en de afvalstoffenheffing zal er door dalen. Ook goed voor de portemonnee dus. De gemeente Eemnes wil het voor haar inwoners in de toekomst nog makkelijker maken om afval beter te scheiden. Onder andere door huis- aan-huis ook plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) op te halen.

Met uw hulp de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar flink terugbrengen. Zo gaan we samen voor een duurzaam Eemnes!

Levering afvalcontainers

Vanaf 20 februari 2017 (week 8) wordt PMD en OPK in containers bij u opgehaald. Alle huishoudens in de gemeente Eemnes ontvangen de week daarvoor  twee containers. Wanneer uw PMD en OPK-containers worden afgeleverd leest u in de brief die u hebt ontvangen of ga naar www.dbics.nl/eemnes. De containers worden aan de straatkant voor uw woning gezet. Hiervoor hoeft u niet thuis te blijven. U kunt uw containers herkennen aan de adresstickers met barcode op de zijkant van de containers. De ingebouwde chips en de adresstickers met barcode zijn gekoppeld aan uw huisadres. De chips worden gebruikt voor containerherkenning en niet om gegevens van individuele huishoudens op te slaan.

Contact

Heeft u vragen over de aflevering van de containers, kijk dan op www.dbics.nl/eemnes. Hier staat ook een lijst met veelgevraagde vragen en de planning. U kunt ook contact met ons opnemen via eemnes@dbics.nl  of telefonisch via 0800-1050.

Nieuwe inzameling

Bij de nieuwe manier van inzamelen worden voortaan vier soorten afval huis-aan-huis ingezameld. Om ervoor te zorgen dat de afvalstoffenheffing laag blijft, verandert ook de inzamelfrequentie

  • PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) – elke 2 weken
  • GFT (groente-, fruit- en tuinafval) – elke 2 weken
  • OPK (oud papier en karton) – elke 4 weken
  • Restafval (grijze bak) – elke 4 weken

Natuurlijk blijft het ook mogelijk om zelf PMD naar de supermarkt of kringloop te brengen. Grof (huis)vuil kunt u wegbrengen naar de gemeentewerf van Eemnes of laten ophalen. Ophalen gebeurt alleen op afspraak. Deze maakt u op www.afvalmelden.nl.

Documenten

'Levering containers' - Bewonersbrief, februari 2017

Bewonersbrief, oktober 2016

Folder 'Nieuwe afvalinzameling'