Afval

De gemeente verzorgt het ophalen van huishoudelijk afval. Grof (huis)afval kunt u op afspraak laten ophalen. Oude (bruikbare) spullen kunt u kwijt bij KringloopCentrum Eemnes.
Om dit te realiseren wil de gemeente de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar flink terugbrengen, o.a. door huis- aan-huis vier verschillende soorten afval op te halen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 maart 2016 een plan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is vastgelegd hoe dit gerealiseerd kan worden. De komende maanden vindt een verdere uitwerking plaats. Naar verwachting is voor de zomer helder hoe de inzameling gaat plaatsvinden en wat daar precies voor nodig is.

Bij de nieuwe manier van inzamelen worden vier soorten afval gescheiden aan huis ingezameld.
Dit gaat om:
• PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankkartons)
• GFT (groente-, fruit- en tuinafval)
• OPK (oud papier en karton)
• Restafval

Bewoners die aan huis te weinig ruimte hebben voor vier containers, kunnen hun PMD en OKT - afval straks kwijt in (ondergrondse) verzamelcontainers.