Afvalinzameling rond feestdagen

Vanwege de feestdagen wordt uw afval op andere dagen ingezameld dan u gewend bent.

In verband met Koningsdag (donderdag 27 april) wordt uw GFT-afval op woensdag 26 april opgehaald. En vanwege Hemelvaartsdag (donderdag 25 mei) is de GFT-inzameling ook dan een dag eerder dan gewoonlijk, op woensdag 24 mei. Maandag 5 juni is het Tweede Pinksterdag. Uw PMD-afval wordt daarom op dinsdag 6 juni opgehaald.

Deze wijzigingen staan ook in uw Afvalwijzer.