Vergaderingen bijwonen

De gemeenteraad vindt het leuk om inwoners een ‘kijkje in de keuken’ te geven.

U bent daarom van harte welkom om aanwezig te zijn tijdens de vergaderingen.

De gemeenteraad vergadert op de maandagavond om 20.00 uur in een vierwekelijkse cyclus: Sessie, Sessie, Ronde, Raad.

Sessie

In de Sessie laten de raadsleden zich nader informeren door het college, wisselen zij onderling hun standpunten uit en gaan ze met elkaar in debat met als doel een advies te formuleren voor de raad.

Als inwoner kunt u tijdens de Sessie inspreken; maximaal één keer en maximaal 5 minuten. Zo willen de raadsleden aanvullende informatie over het voorliggende onderwerp krijgen.

U kunt zich als inspreker aanmelden bij griffier Jan de Bruijn: j.debruijn@eemnes.nl, 035 - 751 33 41 of mondeling direct voorafgaand aan de vergadering.

Ronde

Net als de Sessie wordt ook de Ronde door de raadsleden gebruikt om aanvullende informatie te verkrijgen. Als inwoner kunt u in meerdere spreekronden uw inbreng leveren.

De Ronde is met name bedoeld voor de meer complexe onderwerpen en onderwerpen waar veel partijen bij betrokken zijn. En in tegenstelling tot de Sessie zijn er geen debatten.

U kunt zich als inspreker aanmelden bij griffier Jan de Bruijn: j.debruijn@eemnes.nl, 035 - 751 33 41 of mondeling direct voorafgaand aan de vergadering.

Raad

In de raadsvergadering vindt besluitvorming plaats. Deze is voor iedereen toegankelijk; u kunt gewoon binnenlopen en meeluisteren.

Ook kunt u zichzelf als speciale gast van de gemeenteraad aanmelden. U wordt dan een uur voordat de raadsvergadering begint op het gemeentehuis ontvangen. Vervolgens wordt u voorgesteld aan alle raadsleden en aan de burgemeester en wethouders. De raadsleden vertellen over het werk van de gemeenteraad en over de vergadering die aansluitend plaatsvindt. U kunt vragen stellen en aangeven wat u van de gemeenteraad verwacht. Na afloop van de vergadering is er tijd om na te praten. U kunt zich als speciale gast aanmelden bij griffier Jan de Bruijn: j.debruijn@eemnes.nl, 035 - 751 33 41.